To view this site you need Javascript enabled.

Alliance information: Space Vikings Alliance

Status:
Active
Name:
Space Vikings Alliance
Short name:
SVA
Start date:
2012-10-18 11:25:46
Corporations:
4
Pilots:
34
Alliance website:
http://www.facebook.com/groups/SpaceVikings/
Alliance creator:
 Kia Dax
Creator corporation:
 Danish Space Explorers
Executor corporation:
 Danish Space Explorers
Alliance
description:
Space Vikings er en Nordisk alliance,
som samarbejder i troen på at alle har ret til at tjene ISK.
Det er et løst sammarbejde af selvstændige
corporations hvor alle har ret til at køre deres egen løb,
så længe de overholder de fælles regler ang. pirateri, og god opførsel.
Vi vil prøve på at hjælpe og samarbejde med hinanden om diverse ting,
og der er bla. næsten altid mulighed for at få god mining boost, enten fra os selv,
eller fra alliancens samarbejds corporations og Alliancer.
Space Vikings er stærkt imod pirateri,
og derfor er det også forbudt for vores medlemmer at lave det.
Regler, gælder over alt i eve universet:
Ikke skyde først på andet end lovlige targets. (Lovlige targets er dem der blinker)
Ikke loote andres wrecks eller cans.
Ikke snyde folk i diverse handler.
Man skal behandle andre spillere med respekt.
Space Vikings vi har oprettet en Kamp Corporation,
Formålet med den gruppe er at Kunne slå igen når det brænder under de gældende regler der findes,
dvs. vi er stadig ikke Pirater, men vi må gerne jage folk der er kill right på for at få træning,
og om nødvendigt købe os til kill rights.
For at være i denne gruppe kræver det at man er der når Gjallerhornet lyder,
selv følgelig kan man være offline, men i de fleste tilfælde ligger mange bare inde på stationen,
og trykker sig, hvilke er helt naturligt, hvem har lyst til at miste værdier,
ikke ret mange af os, så istedet evt. lav en alt der kan slå igen kunne være en ide og der ud over er der givet plads til PVP i corpet på lovlig måde......
Team Speak:
fighters.mooo.com
Kontakt Kia Lafemme2 ang. medlemskab.
----------- English Translation -----------
Space Vikings is a Nordic alliance , working on the belief that everyone has the right to earn ISK .
It is a loose collaboration of independent corporations where everyone has the right to do what they want,
as long as they follow the common rules regarding piracy, and good behavior.
We will try to help and cooperate with each other about various things,
and there is almost always good mining boost, either from ourselves,
or from our friends.
Space Vikings are strongly against piracy,
and therefore it is also forbidden for our members to do so.
The rules apply everywhere in the eve universe:
Not shoot first on something other than legitimate targets. (Lawful targets are those that flashes)
Not loote others wrecks or cans .
Do not cheat people in various trades.
Treat other players with respect.
Space Vikings have created a Combat Corporation ,
The purpose of the group is the ability to strike back when it burns under the current rules,
we're still not pirates , but we are allowed to chase people with kill rights avalible.
In order to be in this group requires that you are readdy to fight when you are needed.

Contact Kia Lafemme2 regarding membership .
Corporation accepted:  
 
 
Loading